top of page
Models

HALDUSTEENUSED NII ERA-,KUI KA AVALIKULE SEKTORILE 

HEAKORRATEENUSED

VÄLISTERITOORIUMI KORRASHOID

 • Sõiduteede ja parklate heakord

 • Muruplatside ja hoovide heakord

 • Kõnniteede ja radade heakord

 • Parkide ja metsade korrashoid

 • Ohtlikute puude langetamine

TEHNOHOOLDUS

S

 EHITISTE VÄLISPIIRETE JA TARINDITE PUHASTAMINE 

 • Hoonete fassaadide puhastamine

 • Akende ja vitriinide pesemine

 • Katuste/räästaste puhastamine

 • Välistreppide süvapesu

 • Ehitiste ja muude välispindade puhastamine

EHITUSTÖÖD

Teostame vastavalt kliendi soovist või vajadusest tulenevaid nii suure, kui ka väiksemahulisi ehitus-ja remonditöid peatöövõtu meetodil.

 • Hoonete renoneerimine

 • Uusehitised

 • Remonditööd 

KORISTUS JA PUHASTUS

 • Põhiotstarbeliste ruumide koristus ja puhastus

 • Üldkasutatavate ruumide korisus ja puhastus

 • Tehniliste ruumide koristus ja puhastus

 • Põrandate süvapesu

 • Põrandate kaitsetöötlus

 • Erakorralised puhastustööd

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

 EHITUS

Image by Julie Molliver
Workers Repairing Outside Of Building

MEIE MISSIOON

Oleme alates 2022 aastast Eesti turul kinnisvarahaldus teenust pakkuma asunud ettevõte, kuid omame pikaaegseid kogemusi eelpool nimetatud valdkondaded Põhjamaades. Austame kliendi soove ja heaolu, peame lugu kinnisvara ja hallatavate hoonete väärtusest kliendile ja pakume vastavalt probleemile välja parimad, kiiremad ja soodsamad lahendused protsessi läbimiseks. Ootame oma klientideks eelkõige lepingulisi kliente, kellega sõlmida pikaaegne koostöö teenuste haldamises. Pikaajalise koostöö põhjal saame pakkuda klientidele kvaliteetsemat lahendust, kuna teenuse osutamisega saab tegeleda järjepidevalt ja ei teki olukordi, kus kinnisvara seisukord on hooldustööde teostamata jätmise tõttu kannatada saanud. 

bottom of page